Pirkimo-pardavimo taisyklės

Taisyklės galioja nuo 2024-05-01

1. Bendroji informacija

 1. Paslaugos teikėjas: UAB „Taktikos“ (toliau – „Įmonė“)
 2. Registracijos ir veiklos adresas: Medekšinės g. 23-1 LT-47308, Kaunas
 3. Įmonės kodas: 304749263
 4. PVM mokėtojo kodas: LT100011683912
 5. Mokėjimo įstaigos licencija: Nr. 8, 2011-05-19, išduota Lietuvos banko
 6. Tel. Nr.: +370 656 88488
 7. Oficiali įmonės svetainė: www.taktikos.lt
 8. Elektroninio pašto adresas: info@taktikos.lt

2. Sąvokos

 1. Taisyklės: Paslaugos „Konsultacijos“ teikimo taisyklės, nustatančios „Konsultacijų užsakymas internetu“ teikimo sąlygas.
 2. Teikėjas: Juridinis asmuo – Įmonė, teikianti atlygintinas paslaugas, priimanti įmokas ir gaunanti mokėjimus.
 3. Įmonė: UAB „Taktikos“.
 4. Klientas: Fizinis arba juridinis asmuo, sudaręs sutartį su Teikėju, besinaudojantis paslaugomis ar vykdantis mokestinį įsipareigojimą.
 5. Paslauga „Konsultacijų užsakymas internetu“: Teikėjų sąskaitų administravimo ir apmokėjimo būdas.
 6. Mokėjimo įstaiga: Įstaiga (įmonė), turinti teisę priimti įmokas ir perduoti duomenis Įmonei.
 7. Kliento pildomos eilutės: Eilutės, kuriose Klientas įrašo paslaugą, mokėtiną sumą ir paslaugų (valandų) kiekį.
 8. Kliento sutikimas: Sutikimas naudotis paslauga ir laikytis paslaugos teikimo taisyklių.
 9. Surenkamoji sąskaita: Sąskaita banke, į kurią pervedami klientų sumokėti pinigai ir paskirstomi Teikėjui.
 10. Mokėtojas: Asmuo, pateikiantis mokėjimo nurodymą.
 11. Mokėjimo operacija: Lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas.
 12. Mokėjimo nurodymas: Nurodymas įvykdyti mokėjimo operaciją.
 13. Gavėjas: Asmuo, nurodytas kaip lėšų gavėjas.
 14. Paslaugos pranešimas: Tik jam aktualus pranešimas, neatsiejamas nuo kokybiško paslaugos teikimo.
 15. Naujienlaiškis: Bendrinio pobūdžio informacinis pranešimas el. paštu.
 16. Paskyros ID: Unikalus paskyros identifikavimo numeris.
 17. Mokėjimo paskirtis: Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas kliento atliktas mokėjimas.
 18. Paskyra: Informacija apie mokėtas paslaugas, kainas, sutartis, kiti svarbūs dokumentai.

3. Klientų įsipareigojimai

 1. Nurodyti tikslius ir teisingus savo asmens duomenis ir/ar Teikėjo suteiktus mokėtojo kodus.
 2. Užtikrinti teisę tvarkyti trečiųjų asmenų asmens duomenis.
 3. Nurodyti asmenis, kuriems gali būti teikiama informacija apie mokamas įmokas.
 4. Nurodyti mokėjimo paskirtį apmokant per elektroninę bankininkystę.
 5. Pranešti apie pasikeitusią informaciją per 5 kalendorines dienas arba atnaujinti duomenis paskyroje.
 6. Nedelsiant informuoti Įmonę apie klaidingą informaciją paskyroje.
 7. Pranešti apie neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą mokėjimo operaciją per 10 dienų.
 8. Teisė atsisakyti Įmonės elektroninių pranešimų paskyroje arba el. paštu.

4. Įmonės įsipareigojimai

 1. Pateikti „Konsultacijų užsakymas internetu“ paštu arba elektroninėje savitarnos sistemoje.
 2. Garantuoti Kliento asmens duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus.
 3. Konsultuoti Klientą telefonu arba el. paštu dėl paslaugos teikimo.
 4. Atsakyti į Kliento paklausimus per 24 darbo valandas.
 5. Informuoti Klientą apie taisyklių pasikeitimus.

5. Atsiskaitymai

 1. Apmokėti „Konsultacijų užsakymas internetu“ tik pavedimu pagal pateiktus duomenis ir terminus.
 2. Teikti papildomas paslaugas informuojant Klientą apie įkainius prieš užsisakant arba suteikiant paslaugą.
 3. Grąžinti pinigus, jei Klientas padaro klaidą mokėjimo pavedime arba pateikia pretenziją dėl netinkamų paslaugų.

6. Paslaugos įsigaliojimas, sąlygų keitimas ir nutraukimas

 1. Paslaugą pradėti teikti gavus Kliento sutikimą.
 2. Klientas susipažįsta ir sutinka su taisyklėmis registracijos metu.
 3. Taisyklės viešai skelbiamos Įmonės interneto svetainėje.
 4. Klientas privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas, atsisakydamas paslaugos.
 5. Įmonė turi teisę nutraukti su Klientu sudarytas taisykles vienašališkai dėl svarbių priežasčių.

7. Atsakomybė ir atsakomybės ribojimas

 1. Įmonė atsako už įsipareigojimų nevykdymą tik dėl savo kaltės.
 2. Įmonė neatsako už bankų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus, Klientų klaidas, nuostolius dėl paslaugų teikimo sustabdymo.

8. Pranešimų siuntimas ir bendravimas

 1. Įmonė pranešimus Klientui pateikia savitarnoje, el. paštu arba paštu.
 2. Klientas apie taisyklių pakeitimus informuojamas prieš 60 dienų.
 3. Informacija apie taisyklių pakeitimus patalpinama savitarnos sistemoje.

9. Kitos sąlygos

 1. Klientas sutinka, kad užsisakius paslaugą „Viena sąskaita“, Teikėjai gali nebesiųsti atskirų sąskaitų.
 2. Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami paslaugos teikimui.
 3. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti jų taisymo ar sunaikinimo.
 4. Įmonė identifikuoja asmenis, kreipiančius dėl informacijos apie mokėjimus.
 5. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą skelbiama Įmonės interneto svetainėje.
 6. Klientas, pradėjęs naudotis paslauga, patvirtina, kad susipažino su paslaugos teikimo sąlygomis.
 7. Pranešimai, prašymai ir skundai teikiami el. paštu info@taktikos.lt lietuvių, anglų arba rusų kalbomis.