Paslaugos

DERYBOS, SANDORIŲ APSAUGA

PROFESIONALAUS DERYBININKO PASLAUGA

Kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo privalo deramai ginti savo interesus, nes priešingu atveju atsiranda pavojus patirti neplanuotus nuostolius. Dažniausiai tokia būtinybė atsiranda tuomet, kai yra planuojama sudaryti sandorį ir abi sandorio šalys derasi dėl palankiausių sąlygų, todėl nuo derybų priklauso Jūsų sandorio sėkmė. Tokiais atvejais rekomenduojame naudotis profesionaliu derybininku, kuris turi vertingą patirtį derybose ir gali padėti deramai apginti Jūsų ir Jūsų verslo interesus dar prieš pasirašant sutartį.

Kam skirta ši paslauga?
Juridiniams asmenis, kai sandorio vertė nemažesnė kaip 4000 Eur.
Fiziniams asmenims, kai sandorio vertė nemažesnė kaip 1000 Eur.

 

Ką apima ši paslauga?
Derybininkas gali dalyvauti tiek prieš sudarant sandorius, tiek kilus ginčiui po sandorio sudarymo
(mediacija). Mediacija padeda išvengti ilgų teismo procesų, randant išeitį be teismo pagalbos.

 

Paslaugos trukmė
Kiekvienu atveju paslaugos suteikimo trukmė yra individuali.

 

Paslaugos kaina
Kaina sutartinė.

 

Kilo klausimų?
Tel.: +370 656 88488, info@taktikos.lt

SUKČIAVIMO PREVENCIJA IR TYRIMAI

SUKČIAVIMO PREVENCIJA IR TYRIMAI

Piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos yra vadinama korupcija. Lietuva pagal korupcijos suvokimą yra 35 vietoje iš 180 (šaltinis: Transparency International, 2020), tačiau tai yra tik oficiali statistika ir tikrieji skaičiai gali būti kur kas prastesni. Sukčiavimas yra viena iš korupcijos formų, gali būti aptinkamas valstybinėse institucijose, įmonėse ir kt. Vien pernai Lietuvoje buvo registruoti 2264 sukčiavimo nusikaltimai, dėl kurių juridiniai ir fiziniai asmenys patyrė didžiulius nuostolius.

Kam skirta ši paslauga?
Juridiniams asmenims.

 

Ką apima ši paslauga?
Atliekamas vidinis tyrimas įmonėje, tiriama imituojant situacijas, taikant žvalgybos metodus, stebimi
darbuotojai. Pateikiama išsami ataskaita įmonės vadovams, savininkams.

 

Paslaugos trukmė
Kiekvienu atveju paslaugos suteikimo trukmė yra individuali.

 

Paslaugos kaina
Kaina sutartinė.

 

Kilo klausimų?
Tel.: +370 656 88488, info@taktikos.lt

KOKYBĖS KONTROLĖ

SLAPTO KLIENTO PASLAUGA

Verslo sektoriuose, kuriuose aukšta konkurencija, paslaugos suteikimo kokybė tampa svarbiu konkurenciniu veiksniu. Siekiant išlaikyti paslaugų kokybę yra reikalingi ne tik periodiniai darbuotojų apmokymai, bet ir paslaugų kokybės įvertinimas. Slapto kliento paslaugos pagalba, verslas gali įsivertinti paslaugų kokybės lygį ir identifikuoti vietas, kurios privalo būti tobulintinos.

Kam skirta ši paslauga?
Juridiniams asmenims.
 
Ką apima ši paslauga?
Aprašoma paslauga ir identifikuojami tirtini paslaugos kokybės parametrai (pvz., mandagumas, paslaugumas, paslaugos išmanymas ir kt.), slapto kliento paslaugą įgyvendina patirtį turinti komanda.
 
Paslaugos trukmė
Kiekvienu atveju paslaugos suteikimo trukmė yra individuali.
 
Paslaugos kaina
Kaina sutartinė.
 
Kilo klausimų?
Tel.: +370 656 88488, info@taktikos.lt

VERSLO SAUGUMO AUDITAI, ASMENS IR TURTO SAUGA BEI RIZIKŲ VALDYMAS

SAUGUMO SPRAGŲ IR GRĖSMIŲ IDENTIFIKAVIMAS

Vadovaujantis mūsų patirtimi, beveik 90 proc. įmonių turi saugumo spragų, tačiau ne visi vadovai apie tai žino. Nedidelė saugumo spraga gali išsivystyti į reikšmingą nuostolį ateityje, todėl svarbu, kad net menka spraga būtų identifikuota ir užkirstas kelias turto ar prestižo praradimams ateityje.

Kam skirta ši paslauga?
Juridiniams asmenims statybų, gamybos ir transporto sektoriuose.

Ką apima ši paslauga?
Prieš teikiant paslaugą, įmonėje yra atliekamas verslo saugumo auditas, kurio metu identifikuojamos galimos grėsmės ir saugumo spragos. Parengiama veiksminga strategija, kuri sumažina grėsmes ir palaiko tinkamą saugumo lygį (prevencinės priemonės, kaip turto apsauga, vaizdo stebėjimo sistemų diegimas ir kt.).

Profesionaliai atrinkti ir įdiegti saugumo būdai (naujausios technologijos), leidžia įmonėms racionaliai paskirstyti saugumui skirtą biudžetą.

Paslaugos trukmė
Kiekvienu atveju paslaugos suteikimo trukmė yra individuali.

Paslaugos kaina
Kaina sutartinė.

Kilo klausimų?
Tel.: +370 656 88488, info@taktikos.lt

ATSTOVAVIMAS | Taktikos

ATSTOVAVIMAS

Būti keliose vietose vienu metu – tai atstovavimo paslaugos esmė. Atstovaujama fiziniams ir juridiniams asmenims, kai yra poreikis atstovauti teisiniuose veiksmuose (pvz., kai reikia pasirašyti už atstovaujamąjį asmenį valstybinėse institucijose, sudarant sandorius).

Kam skirta ši paslauga?
Juridiniams ir fiziniams asmenims.

Lietuvos piliečiams, kurie emigravo ir gyvena kitose valstybėse, bet turi rūpesčių ar reikalų Lietuvoje.
Taip pat šias paslaugas teikiame asmenims, kurie negali savęs atstovauti dėl kitų priežasčių: ligos,
ilgalaikės komandiruotės, didelio užimtumo, teisinio neišprusimo, neveiksnumo.

Juridinio asmens atstovavimas, derybose, pardavimuose, pirkimuose, verslo valdyme ir kt.

Ką apima ši paslauga?
Fizinis ar juridinis asmuo įgalioja atstovą konkretiems veiksmams (arba tęstiniams, pvz., atstovauti
įmonę), sudarant įgaliojimą, kuris patvirtinamas notaro (jei atstovas yra juridinis asmuo, notaro
patvirtinimas nebūtinas).

Paslaugos trukmė
Kiekvienu atveju paslaugos suteikimo trukmė yra individuali.

Paslaugos kaina
Kaina sutartinė.

Kilo klausimų?
Tel.: +370 656 88488, info@taktikos.lt